top of page
54524904_2265868533653460_639241002233626624_n.jpeg
Reglement.
1.   DeelnemerS . 

 

 

De PianoFest masterclass richt zich tot:
 

  1. Jonge talenten uit muziekacademies of -scholen

  2. Studenten aan Conservatoria of Hogere Muziekinstellingen (in België en buitenland) met oog op een professionele carrière

  3. Jonge professionelen die zich wensen te perfectionneren
    (categorie preciseren op het online inschrijvingsformulier)

 

1.1 Selectie
 

Selectie voor de masterclass gebeurt per DVD of Youtube opname. 

 

2. Organisatie van de masterclasS .

 

2.1 Datums
 

De PianoFest masterclass vindt plaats van 26 tot 28 april 2022. Elke deelnemer wordt verwacht op 25 april 2024 om 17u in het stadhuis van Sint-Niklaas De deelnemers aan de masterclass krijgen van drie docenten les. De lessen zullen op volgende dagen gegeven worden:
 

- Vrijdag 26 april

- Zaterdag 27 april

- Zondag 28 april

 

De deelnemers worden verwacht te blijven tot en met het afsluitend concert (zondag 28 april, 19u): zij ontvangen hun attest van deelname tijdens de afscheidsreceptie van het Festival.

 

 

2.2 Ontvangst van de deelnemers
 

De ontvangst van de deelnemers zal plaatsvinden op donderdag 25 april 2024 om 16u in het stadhuis van SInt-Niklaas.  Deelnemers aan de masterclassen wordt aangeraden op 25 april toe te komen in Sint-Niklaas en te vertrekken op 29 april.
 

2.3 Aantal lessen

 

Elke deelnemer zal 3 lessen krijgen, bij 3 docenten van internationale faam.

2.4 Individuele lessenrooster

De lessenrooster van elke deelnemer zal vastgelegd worden bij aanvang van de PianoFest Masterclass.

Het wordt sterk aangeraden aan de deelnemers om de lessen van andere deelnemers bij te wonen.

Elke bijzondere vraag (bv. onmogelijkheid om aanwezig te zijn gedurende een halve dag van het festival) moet gesignaleerd worden op voorhand. De organisatie van PianoFest zal proberen zo goed mogelijk te voldoen aan de individuele vragen, in de mate van het mogelijke.

 

 

2.5 Repertoire

 

Elke deelnemer wordt gevraagd een verschillende compositie voor elke professor voor te bereiden, behalve wanneer het stuk voldoende omvangrijk is om meerdere lessen te vullen zonder aan verschillende professors dezelfde passage te presenteren (bv. een meerdelige sonate)

 

 

2.6 Concerten 

 

2.6.1 Concerten van de deelnemers

                            

De deelnemers zullen de mogelijkheid hebben te concerteren tijdens het slotconcert van de Masterclass die plaatsvind zondag 28 april om 15u. Deze prestatie zal niet vergoed worden. Elke deelnemer kan 2 vrijkaarten bekomen voor dit concert, op voorwaarde dat de organisatie op voorhand verwittigd wordt.

NB : De laatste deelnemers aan de Masterclass op zondag zullen als laatsten mogen spelen op het slotconcert, dit om organisatorische reden.

 

2.6.2 Concerten van PianoFest

De deelnemers aan de Masterclass kunnen gratis de concerten van het Festival bijwonen. 

 

2.7 Recreatieve Activiteiten
 

             Ontspanningsmogelijkheden zullen georganiseerd worden door PianoFest in mate van het mogelijke.

 

3. Infrastructuur .

 

                 

3.1 Gebouwen

                       

3.1.1 Masterclass

                                   De lessen vinden plaats in de muziekschool van Sint-Niklaas of in de stadschouwburg..

                     

3.1.2 Concerten

 

Het concert van de deelnemers zal plaatsvinden in
‘Paterskerk

Truweelstraat 210,
9100 - Sint-Niklaas

 

3.2  Accommodatie

             Deelnemers zullen in de mate van het mogelijke en in volgorde van inschrijving ondergebracht worden in gastfamilies.

3.2.1 Minderjarige deelnemers

Minderjarige deelnemers zullen eveneens verblijven bij gastfamilies ten einde ten volle van de Masterclass te kunnen profiteren.

Voor ouders die hun kind(eren) wensen te begeleiden tijdens het Festival wordt verblijf aan voordelige prijzen voorzien in het IBIS hotel.

Voor meer informatie hierover kan u PianoFest contacteren.

 

Hotel IBIS Sint-Niklaas Centrum
Adresse : Hemelaerstraat 2,
9100 - Sint-Niklaas
Tel.:
03 231 31 41

 

3.3 Maaltijden

             Het ontbijt wordt voorzien door de gastfamilie. Middag en avondmaaltijden worden niet voorzien door PianoFest.

            

 

3.3.1 Allergieën

 

In geval van allergie(ën), niet vergeten vermelden in het inschrijvingsformulier alsook in de kennismakings-email met de gastfamilie.

 

3.4  Toezicht

                 

             Toezichters zullen de allerjongsten te allen tijde bijstaan.

             Zij zijn eveneens beschikbaar voor de andere deelnemers ter informatie of in geval van problemen.

             De organisatoren blijven bereikbaar en on-site tijdens de gehele duur van de Masterclass.

             De recreatieve activiteiten zullen georganiseerd worden door gekwalificeerd personeel.  

 

3.5 Persoonlijke studie

                 

              De deelnemers zullen de mogelijkheid hebben elke dag piano te studeren en zich op te warmen in de
              Muziekacademie te Sint-Niklaas, Hofstraat, 13.

              Bij enkele gastfamilies zal een piano ter plaatse zijn.

 

3.6 Transport

                 

Indien noodzakelijk kan een deelnemer zich organiseren met zijn of haar gastfamilie of, in geval van minderjarigen, met hun eigen ouder(s).

 

 

4. INSChrijving & prijs .

 

 

 4.1 Inschrijving

                 

De inschrijving aan de Masterclass gebeurt online op de website www.pianofest.be bij ‘Masterclass – Inschrijving’.

 

                 

4.1.1 Documenten te verstrekken

Naast het online formulier vragen we deelnemers ons te sturen per e-mail:

- Een recente foto

- Een korte biografie

 

4.2 Financiële voorwaarden

 

Deelnamekosten aan de Masterclass bedragen 350 euro per kandidaat + 50 euro registratiekosten.

Deze prijs omvat de 3 lessen met 3 verschillende docenten, verblijf bij gastfamilies indien mogelijk van 26 tot 28 april in Sint-Niklaas alsook de gratis toegang tot alle activiteiten van het PianoFest Festival.

Dagelijkse uitgaven van de deelnemers (bv. maaltijden) worden niet vergoed.

Er is mogelijkheid een concert te spelen in het kader van "123 piano" dat 150 euro betaald wordt. Deze concerten worden verdeeld onder de deelnemers volgens volgorde van inschrijving.

 

bottom of page